Một số dự án thi công tháp hấp thụ khí độc

Một số hình ảnh thi công tháp hấp thụ khí độc bằng PVC, PP, FRP

1. Tháp hấp thụ PVC

Tháp hấp thụ pvc dùng trong môi trường hóa chất đặc biệt như có khí clo, khí HCL.... Bên ngoài được bọc lớp composite (FRP) để chống lão hóa, tăng thời gian sử dụng sản phẩm.

Tháp hấp thụ PVC

Và tháp hấp thụ PVC bọc FRP

Tháp hấp thụ pvc

2. Tháp hấp thụ PP.

tháp hấp thụ

và tháp hấp thụ pp

Nhân viên tư vấn